Verantwoording

Verantwoording

Regelingen PDSB

De PDSB streeft naar hoogwaardige kwaliteit en doet daar haar uiterste best voor. In de statuten, het algemeen reglement en het huishoudelijk reglement is het nodige geregeld. De PDSB wordt bijgestaan door een Medische Adviesraad, waarvan de leden allen arts of verpleegkundige zijn. De verhouding tussen de PDSB en de Medische Adviesraad is vastgelegd in een reglement.

Het is niet uit te sluiten dat er fouten worden gemaakt of dat zaken niet gaan zoals ze zijn afgesproken. De PDSB heeft daarom een klachtenregeling. Hierin is vastgelegd hoe je een klacht kunt indienen bij de PDSB en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Ook heeft de PDSB een transparantieregeling, waarin de invloed en zeggenschap van donateurs, stakeholders en derde partijen (zoals sponsors) transparant is vastgelegd.

De PDSB staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid zijn hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de interne gedragscode, die binnen de PDSB wordt gehanteerd. 

Privacyverklaring

De PDSB is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar donateurs, sponsors en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van donateurs, sponsors en belangstellenden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De PDSB houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Lees onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

Onze inhoudelijke jaarverslagen en financiële jaarrekeningen zijn openbaar.

Bronvermelding en disclaimer

De PDSB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of documenten op deze website. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is geen vervanger van een medisch consult, maar slechts ter aanvulling en oriëntatie. Lees meer in onze disclaimer. In de bronvermelding lees je waar de informatie op deze website vandaan komt. 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze regelingen of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.