Oorzaken

Oorzaken

Oorzaken Prikkelbare Darm Syndroom

De klachten berusten op een stoornis in de functie van het maag-darmkanaal met betrekking tot de bewegingen van de darm.

Mensen die geen Prikkelbare Darm Syndroom hebben kunnen dezelfde klachten hebben, maar bij PDS-patiënten zijn de verschijnselen chronisch. Dé oorzaak van PDS is nog niet bekend. Factoren die zouden kunnen samenhangen met oorzaken van PDS, of met aanleidingen om PDS te ontwikkelen, zijn onder andere:

 • Bewegingsstoornissen in het maagdarmkanaal 
 • Voeding en allergieën/intoleranties
 • Verlaagde pijndrempel in het maagdarmkanaal 
 • Psychosociale factoren
 • Verstoring van de hersen-darm-as
 • Verstoorde of afwijkende darmflora
 • Verstoring in de hormoonhuishouding
 • De zenuwen in de darmwand zijn extra gevoelig 
 • Mogelijke ontstekingscellen in de darmen
 • Darmparasieten
 • Buikgriep of voedselvergiftiging
 • Erfelijkheid