Oorzaken Prikkelbare Darm Syndroom

Oorzaken Prikkelbare Darm Syndroom

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een stoornis in de functie van de darmen. Dé oorzaak van PDS is nog niet precies bekend.

Factoren die zouden kunnen samenhangen met oorzaken van PDS, of met aanleidingen om PDS te ontwikkelen, zijn onder andere:

  • Bewegingsstoornissen in het maagdarmkanaal 
  • Voeding en intoleranties
  • Verlaagde pijndrempel in het maagdarmkanaal 
  • Psychosociale factoren
  • Verstoring van de hersen-darm-as
  • Verstoord of afwijkend microbioom (darmflora)
  • Verstoring in de serotoninehuishouding
  • De zenuwen in de darmwand zijn extra gevoelig 
  • Mogelijke ontstekingscellen in de darmen
  • PDS kan ontstaan na een buikgriep, voedselvergiftiging of darminfectie met parasieten of bacteriën