Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op de voorlichtingsbijeenkomsten in ziekenhuizen zijn leden van de PDS Belangenorganisatie aanwezig, die ervaring hebben met het beantwoorden van vragen over PDS, uit eigen ervaring of uit die van andere PDS-patiënten. Ook spreken op deze bijeenkomsten vaak (MDL-)artsen, diëtisten, verpleegkundigen of PDS-hypnotherapeuten. 

Donateurs uit de regio worden persoonlijk voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Ook de overige PDSB-donateurs en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. In verband met de organisatie is het belangrijk van tevoren te weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. Aanmelden is dus verplicht.

Heb je een algemene vraag of opmerking over voorlichtingsbijeenkomsten, dan kun je mailen naar regio@pdsb.nl

PDS-infodag

Elk jaar vindt op de eerste zaterdag van november de landelijke PDS-infodag plaats. Deze middag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is, dus niet alleen PDSB-leden. Er zijn lezingen, workshops, een infomarkt en er is gelegenheid tot lotgenotencontact.
Artsen, specialisten, ervaringsdeskundigen en anderen spreken over PDS, de problemen die hiermee samenhangen in het dagelijks leven en hoe hiermee om te gaan. Herkenning, begrip voor elkaar en ervaringen uitwisselen zijn de pijlers van deze bijeenkomsten.

De PDS-infodag van 2020 vond online plaats. De lezingen zijn terug te kijken op www.pdsinfodag.nl.

Beurzen

De PDSB staat daarnaast met een stand op zo’n 6-8 beurzen per jaar, zoals de Nationale Gezondheidsbeurs en de Huisartsenbeurs. Hier geven we voorlichting en lotgenotencontact.

Agenda

De bijeenkomsten die binnenkort gehouden worden vind je op de pagina Activiteiten.