Symptomen van PDS

Symptomen van PDS

Symptomen Prikkelbare Darm Syndroom

PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon. Zelfs bij één persoon kunnen de klachten van dag tot dag verschillen. Perioden met en zonder klachten kunnen elkaar ook afwisselen.

Buikpijn

Het meest kenmerkende symptoom van Prikkelbare Darm Syndroom is zeurende, krampende of stekende pijn in de buik. Deze kan zeer hevig zijn, maar kan ook licht zijn. Dat is heel verschillend per persoon en per dag. De buikpijn vermindert of verergert soms na de stoelgang of het laten van een wind.

Verstopping en/of diarree

PDS gaat gepaard met een afwijkend ontlastingspatroon. Een deel van de PDS-patiënten heeft met name last van verstopping, anderen hebben vooral last van diarree. Een ontlastingspatroon waarbij verstopping en diarree elkaar afwisselen komt ook vaak voor. Het ontlastingspatroon kan gedurende de dag wijzigen. Plotselinge, onhoudbare aandrang komt veel voor.

Gasvorming en vermoeidheid

Hiernaast hebben PDS-patiënten vaak andere maag-darmklachten. Veel voorkomend zijn gasvorming, winderigheid, een opgeblazen gevoel en een opgezette buik. Daarnaast is vermoeidheid ook een PDS-symptoom. 

Geen PDS-symptomen

PDS-patiënten hebben vaak ook heel andere klachten, die niet onder de PDS-symptomen vallen. Voorbeelden hiervan zijn zuurbranden, slikklachten, een brok in de keel, misselijkheid, spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, problemen met plassen, onregelmatige menstruatie en pijn tijdens of na de seksuele gemeenschap. Niet alle PDS-patiënten hebben hier last van.