Richtlijnen voor diagnose en behandeling PDS herzien

Richtlijnen voor diagnose en behandeling PDS herzien

De nieuwe NHG-Standaard Prikkelbare Darm Syndroom en de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor diagnose en behandeling van PDS zijn gepubliceerd. Beide richtlijnen zijn hulpmiddelen voor artsen en andere zorgverleners.

De informatie over diagnose en behandeling op onze website komt al overeen met de nieuwe richtlijnen. De informatie voor patiënten op Thuisarts.nl over PDS is ook aangepast aan de nieuwe richtlijnen. De Keuzehulp PDS wordt later nog aangepast.

Huisarts

NHG-logo

In de herziene richtlijnen is uitgelegd dat mensen met Prikkelbare Darm Syndroom goed in de eerstelijn terecht kunnen. Huisartsen kunnen bijna altijd de diagnose stellen en de behandeling van PDS begeleiden. De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt, het voldoen aan de Rome-IV-criteria en lichamelijk onderzoek. Dit heet een ‘positieve diagnose’ in plaats van het stellen van de diagnose na het uitsluiten van allerlei andere ziektes.

Calprotectinetest bij diarree

Nieuw in de richtlijnen is het advies aan de arts om bij PDS-patiënten met langdurig diarree en een verhoogd risico op een darmontsteking, de ontlasting te testen op calprotectine. Bij een verhoogde waarde is mogelijk doorverwijzing naar een MDL-arts en verder onderzoek nodig.

Nieuwe behandelingen

In de richtlijnen staat een overzichtelijke tabel met de mogelijke behandelingen waar wetenschappelijk bewijs voor is. Omdat de vorige richtlijnen meer dan 10 jaar oud waren, zijn er veel behandelingen bij gekomen, die in de richtlijnen uitgebreid worden behandeld. Dit zijn bijvoorbeeld het FODMAP-dieet, pepermuntoliecapsules en linaclotide. Ook is er in de richtlijnen uitleg opgenomen over voeding bij PDS en over medicijnen, supplementen en therapieën die kunnen helpen.
Belangrijk om te weten is dat iedere behandeling maar bij een klein deel van de patiënten goed werkt.

Medewerking PDSB

De werkgroep, die de afgelopen twee jaren heeft gewerkt aan het schrijven van de nieuwe NHG-Standaard Prikkelbare Darm Syndroom en de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor diagnose en behandeling van PDS, bestond uit meerdere in PDS gespecialiseerde MDL-artsen, meerdere huisartsen, een diëtist, een psycholoog, een epidemioloog, medewerkers van het Nederlands Huisartsen Genootschap, medewerkers van de Federatie Medisch Specialisten en een vertegenwoordiger van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie: Dyana Loehr. Hierdoor is het patiëntenperspectief goed meegenomen in de richtlijnen.

Je kunt de nieuwe richtlijnen lezen via pdsb.nl/richtlijn.

Berichten overzicht