Projecten

Projecten

De projecten waar de PDSB aan mee heeft werkt

Hier vind je informatie over diverse projecten waar de PDSB in het verleden aan mee heeft gewerkt:

REDUCE PDS
Arbeidsparticipatietool
Studietool
Mijn Re-integratieplan
Samen bouwen aan participatie