Samen bouwen aan participatie

Samen bouwen aan participatie

Meedoen en gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving zijn grote wensen van patiënten met chronische aandoeningen. Ook de veranderende wetgeving rond arbeid en participatie brengt veel teweeg. Dit vraagt van patiëntenorganisaties een heroriëntatie op de wijze waarop ze leden optimaal kunnen ondersteunen rond deze voor hen zo belangrijke thema’s.

Het voucherproject Samen bouwen aan participatie biedt patiëntenorganisaties een praktische ondersteuning:

  • Een ‘etalage’ met concrete producten en diensten rond één duidelijk thema: arbeid en participatie.
  • Deze producten/diensten zijn gemaakt voor de eindgebruiker: leden, donateurs of achterban.
  • Het zijn instrumenten die in de huidige voucherprojecten ontwikkeld zijn. Kinderziektes en bugs zijn eruit, de technische ontwikkelkosten zijn reeds betaald.
  • Alle instrumenten zijn volledig ontwikkeld vanuit ervaringsdeskundigheid en gericht op de behoefte van de eindgebruiker, leden, donateurs of achterban.

Meer informatie: www.samenbouwenaanparticipatie.nl

Onder Samen bouwen aan participatie vallen onze projecten Mijn re-integratieplan, de Arbeidsparticipatietool en de Studietool