Subsidie voor onderzoek rol darmbacteriën bij ontstaan van PDS

Subsidie voor onderzoek rol darmbacteriën bij ontstaan van PDS

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) heeft € 271.174 toegekend aan het onderzoek van dr. John Penders (Maastricht University) naar het in kaart brengen van de rol die darmbacteriën spelen bij het ontstaan van Prikkelbare Darm Syndroom (PDS).

Binnen de subsidielijn ‘Right on Time’ financiert de MLDS jaarlijks veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Het totale bedrag dat dit jaar binnen deze subsidielijn is toegekend aan onderzoeken is ruim 1 miljoen.

Vroege opsporing

Prikkelbare Darm Syndroom is een veelvoorkomende chronische darmaandoening. Naar schatting komt het bij 5 tot 10% van alle Nederlanders voor. Het ziekteverzuim door PDS is hoger dan door griep. Om mensen met PDS sneller en beter te helpen is vroegtijdige opsporing en beter inzicht in de oorzaken van groot belang.

De diagnose PDS wordt alleen gesteld als er geen andere verklaring voor de symptomen is te vinden. De enige manier om de diagnose te stellen is het in kaart brengen van klachten en het beloop hiervan te monitoren. De zoektocht naar een passende behandeling of leefstijladvies is op dit moment vaak nog lang en teleurstellend.

Darmbacteriën

Het doel van dr. John Penders en zijn onderzoeksteam is om in kaart te brengen welke bacteriën in het microbioom een rol spelen bij het ontstaan van PDS. Door vlak voor en meteen na het ontwikkelen van de diagnose het darmmicrobioom te bestuderen willen zij achterhalen of de veranderingen in het darmmicrobioom een oorzaak of een gevolg van PDS zijn. Hiermee wordt in kaart gebracht welke bacteriën daadwerkelijk een rol spelen bij het ontstaan van PDS.

Leonie Klabbers, adjunct-directeur van de Maag Lever Darm Stichting: ”Alle ziekten ontstaan in darmen, zei Hippocrates, grondlegger van de geneeskunde, al meer dan 2000 jaar geleden. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de bacteriën in onze darmen, ofwel ons microbioom. In dit onderzoek ligt een prachtige kans voor preventie, maar ook voor vroege opsporing.”

onderzoekers spijsverteringsziekten met subsidie MLDS

Onderzoeken naar vroege opsporing spijsverteringsziekten

Dankzij de aanhoudende steun van donateurs kent de MLDS in totaal ruim 1 miljoen toe aan veelbelovende onderzoeken gericht op de vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Veel spijsverteringsziekten zijn beter te behandelen als ze eerder worden ontdekt. De onderzoeken vallen binnen de subsidielijn ‘Right on Time’ jaargang 2023-2024. Met deze subsidielijn stimuleert de MLDS wetenschappelijk onderzoek gericht op vroege opsporing van bijvoorbeeld darmkanker en slokdarmkanker en op het microbioom.

Berichten overzicht