ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Gegevens ANBI-status Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie

De PDSB is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

 • De (officiële) naam: Stichting Belangen MDL-patiënten
 • Contactgegevens: info@pdsb.nl en zie de pagina Contact
 • De doelstelling en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan staan onderaan op deze pagina.
 • De statuten van de organisatie, inclusief het benoemingsbeleid, staan bij Verantwoording.
 • Het beloningsbeleid: de coördinatoren zijn allen vrijwilliger en ontvangen een onkostenvergoeding van € 35 per maand. Reiskosten en dergelijke mogen zij declareren. 
 • Ieder jaar maken we een jaarverslag en een jaarrekening. Deze staan op de pagina Jaarverslagen.
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 816352744
 • KvK-nummer: 32082218
 • IBAN: NL03 RABO 0168769816
 • Postadres: Postbus 800, 3800 AV Amersfoort

Leiding

De leiding van de PDS Belangenorganisatie ligt bij de manager en de directeur. Zij stellen het algemene beleid van de organisatie vast en leggen hierover verantwoording af aan een Raad van Toezicht en een Raad van Afgevaardigden.

Daarnaast heeft de PDSB een Adviescommissie die de manager en directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. 

Dit zijn de huidige directeur, manager en leden van de Raad van Toezicht:

ManagerFemke van Raam
Directeur Mariël Croon
Raad van ToezichtArjan Bredenoord
Annemieke Deever
Inge Hogenelst
Viola Peulen
Hans Renckens

De PDSB heeft geen personeel in dienst. De administratie en boekhouding zijn uitbesteed aan het servicebureau van de Stichting Belangen MDL-patiënten.

Doelstelling

Mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door: 

 • Lotgenotencontact
 • Voorlichting aan patiënten, artsen en anderen
 • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS
 • Behandeling en zorg verbeteren
 • Belangenbehartiging van patiënten

Meerjarenbeleid

 • Het donateursaantal vergroten en de reeds aanwezige donateurs langer aan de PDSB binden.
 • De financiële basis verbreden, met name omdat het subsidiebedrag aanmerkelijk is afgenomen.
 • De groep vrijwilligers versterken en uitbreiden, waardoor de betrokkenheid binnen de PDSB vergroot wordt en de organisatie verder uitgedragen kan worden.
 • Lotgenotencontact uitwerken d.m.v. voorlichtingsbijeenkomsten en draaiboeken.
 • De relatie met de Medische Adviesraad actief houden.
 • Een bijdrage leveren aan samenwerkingsprojecten, mede op basis van de vouchers.