Samenwerking: de kracht van de toiletalliantie

Samenwerking: de kracht van de toiletalliantie

Samenwerken aan de praktische oplossing van een concreet en herkenbaar probleem. Dat vergroot niet alleen de kans op resultaat, maar is ook leuk en leerzaam voor alle betrokkenen. “Juist door de verschillende invalshoeken versterken we elkaar. Dat is de kracht van de Toiletalliantie!” PGOsupport schreef een artikel over deze samenwerking.

Toiletalliantie

De Toiletalliantie is een samenwerkingsverband van ruim twintig maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor meer openbare toiletten en opengestelde toegankelijke toiletten. De Maag Lever Darm Stichting stuurt de Toiletalliantie aan. Uiteraard is de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie (PDSB) ook deelnemer van de Toiletalliantie.

Praktische oplossing

Irene Spaan, manager bij de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie: “Bij dit probleem kan werkelijk iedereen zich iets voorstellen. En er bestaat een heel praktische oplossing voor.” De samenwerking binnen de Toiletalliantie heeft ze altijd leuk en leerzaam gevonden. “Juist doordat zoveel verschillende partijen elkaar daar vinden en zich elk met hun specifieke expertise inzetten voor een concreet doel. Altijd samen op zoek naar de grote gemene deler. Dat blijft bijzonder.”

Brede samenwerkingsprojecten

Met deze ervaring vindt Irene het niet meer dan vanzelfsprekend om ook bij andere onderwerpen vaker de krachten te bundelen met verschillende partijen. “Hetzelfde deden we bijvoorbeeld al op het terrein van re-integratie, samen met 2 andere patiëntenorganisaties. Want ook al verschilt de aandoening, patiënten lopen bij werkhervatting toch vaak tegen vergelijkbare problemen op, zoals pijn of vermoeidheid. Het ligt daarom voor de hand dat we blijven kiezen voor dit soort brede samenwerkingsprojecten om zo het verschil te maken voor onze achterban.”

Artikel over de Toiletalliantie

Lees het volledige artikel over de samenwerking in de Toiletalliantie op de website van PGOsupport: pgosupport.nl/nieuws/samenwerking-kracht-toiletalliantie

Berichten overzicht