REDUCE PDS

REDUCE PDS

Rond 2016-2020 hanteerden een aantal ziekenhuizen de methode REDUCE PDS. Daarnaast hebben sommige andere ziekenhuizen een zorgpad PDS of een soortgelijke methode. Inmiddels is REDUCE PDS vrijwel niet meer in gebruik. Voor het kiezen van een behandeling kunnen PDS-patiënten gebruik maken van de Keuzehulp PDS.

Artikel van 2016:

REDUCE PDS: Nieuwe aanpak grote winst voor behandeling Prikkelbare Darm Syndroom

PDS-patiënten voelen zich dankzij ‘REDUCE PDS’ veel serieuzer genomen, zijn tevreden over de behandeling en hebben een betere kwaliteit van leven. Ook huisartsen en MDL-artsen zijn tevreden, omdat de nieuwe aanpak hen minder tijd kost. MDL-arts dr. Marten Otten ontdekte de sleutel tot deze – nu al in de praktijk gebrachte – aanpak.
Download ook de special REDUCE PDS (pdf).

REDUCE PDS

Dr. Marten Otten, MDL-arts en onderzoeksleider van REDUCE PDS: “PDS-patiënten komen nu met hun klachten bij de MDL-arts. Die voert fysieke onderzoeken uit, vindt vaak niks concreets en stuurt de patiënt met een klop op de schouder weer terug naar de huisarts. Dat kan beter”, besloot dr. Otten toen hij in samenwerking met de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) een onderzoeksaanvraag indiende voor REDUCE PDS. Deze studie onder PDS-patiënten bewees dat het inderdaad beter kan, voor de patiënt, de MDL-arts en de huisarts. De nieuwe zorgaanpak biedt de patiënt niet alleen een betere behandeling en kwaliteit van leven, maar vooral ook eigen regie over die behandeling en de patiënt voelt zich serieuzer genomen door de arts. Bovendien geeft de aanpak huisartsen meer kennis over PDS.

Shared decision making

REDUCE PDS is een aanpak gebaseerd op ‘shared decision making’ en ‘export van expertise’. Dat wil zeggen dat de patiënt zelf zijn behandelkeuze maakt, op basis van uitgebreide (digitale) informatie over tien verschillende behandelingen. De patiënt volgt drie behandelingen onder begeleiding van de MDL-verpleegkundige en de huisarts. Otten: “De arts praat op deze manier op voet van gelijkheid met de patiënt. Die krijgt daardoor meer inzicht in zijn eigen situatie en is zelfredzamer. Hij is bewezen tevredener met deze aanpak. Dat is het belangrijkst.”

Betere kwaliteit van leven

Ongeveer 200 PDS-patiënten (waarvan 76% vrouwen) namen deel aan het project REDUCE PDS. De meest gekozen behandelingen waren pepermuntoliecapsules, probiotica en het FODMAP-dieet. Maar ook alle andere behandelingen, zoals hypnotherapie en diverse medicijnen, werden veel gevolgd. Uiteindelijk zorgden de behandelingen bij 72% van de deelnemers voor een betere kwaliteit van leven. Deze nam gemiddeld toe van 66,4 naar 75,5; een toename van 14%. Patiënten gaven het project REDUCE PDS gemiddeld het rapportcijfer 7. Ze waren vooral tevreden over de begeleiding, het begrip, de acceptatie van PDS als lichamelijke aandoening en het zelf mogen beslissen over de behandelingen.

40% minder inwendige darmonderzoeken

Patiënten ondergaan met de REDUCE PDS-aanpak veel minder inwendige darmonderzoeken. Bij de reguliere MDL-aanpak wordt er in 25% van de gevallen een scopie gedaan, bij de REDUCE PDS-aanpak in slechts 15% van de gevallen. Dr. Otten: “Dat is een reductie van wel 30 tot 40%. Dan hebben we het wel over honderd inwendige darmonderzoeken minder per jaar, per ziekenhuis! Dat betekent niet alleen minder zorgkosten, maar vooral een minder heftige behandeling voor de patiënt, en minder complicatierisico’s die daarmee gepaard gaan.”

REDUCE PDS in de praktijk

De REDUCE PDS-behandelmethode is dankzij de hoge succeswaarden al geïmplementeerd op MDL-afdelingen meer dan tien ziekenhuizen in Nederland. Het programma wordt nu verder bekendgemaakt onder MDL-artsen, om dit aantal te vergroten.

Meer informatie

Meer informatie voor artsen, patiënten en andere geïnteresseerden is te vinden in de gratis special REDUCE PDS en het volledige onderzoeksrapport van REDUCE PDS