PDS-infolijn

PDS-infolijn

Via onze PDS-infolijn kun je telefonisch met ervaringsdeskundigen spreken.

Het gesprek kan gaan over alles wat je bezighoudt in verband met PDS: je ervaringen met artsen, PDS op het werk, vragen over voeding, medicijnen, supplementen, therapieën etc. Maar je kunt ook bellen als je het gevoel hebt er helemaal alleen voor te staan en je wilt dat er iemand echt naar je luistert. De vrijwilligers aan de telefoon bieden je raad en daad en een steuntje in de rug.

Je hoeft geen lid van de PDSB te zijn: iedereen mag bellen naar de PDS-infolijn. Voor telefonisch lotgenotencontact kun je bellen naar: 
088 – PDS INFO of 088 – 737 4636

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.00 (uitgezonderd feestdagen e.d.)

Als je tijdens kantoortijden belt met 088 – 737 4636 krijg je een medewerker van de MLDS aan de telefoon. Deze vraagt naar je naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.  Daarna word je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, teruggebeld door één va de PDSB-ervaringsdeskundigen. Via dit systeem hopen we zoveel mogelijk PDS-patiënten te kunnen helpen.

Als je problemen ondervindt met de bereikbaarheid van de PDS-infolijn tijdens de openingstijden kun je contact opnemen met Fred de Grunt, telefoon 088-7374601 of via infolijn@pdsb.nl.