Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENVERENIGING

Wie zijn we

Op de pagina Contact staat wie de bestuursleden + manager zijn en hoe u ons kunt bereiken.

Missie

Egels arm omheenDe missie van de PDSB is: bevorderen van het lichamelijk en sociaal welzijn van mensen met Prikkelbare Darm Syndroom en aanverwante functionele buikklachten. Voorts het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar deze ziektebeelden.

Onze doelstelling is: het vergemakkelijken van het leven voor mensen met PDS en aanverwante functionele buikklachten. Op de pagina Wat doen we leest u hoe we dat doen.

 

Meerjarenplan

De vertaling van deze missie is in een meerjarenbeleidsplan op hoofdlijnen uitgewerkt. Zowel het beleid als de daaruit voortvloeiende projectplannen zijn goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. We zijn dus volop aan de slag!  

Omgangsvormen/Gedragscode

Bij de realisatie van onze missie en meerjarenplannen hechten wij belang aan goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de interne gedragscode, die binnen de PDSB wordt gehanteerd. Alle leden, (vrijwillige) medewerkers en klanten worden geacht deze gedragscode na te leven.

Samenwerking

De PDSB vergroot haar slagkracht door actieve samenwerking met verschillende partijen. De PDSB is lid van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland. De PDSB probeert zoveel mogelijk via samenwerking haar doelen te bereiken. Zo zijn er regelmatig contacten met de CCUVN, de FES, de Nederlandse Coeliakie Vereniging en de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). De PDSB participeerde in een onderzoeksproject genaamd REDUCE PDS. Dit project werd gefinancierd door het Innvatiefonds Zorgverzekeraars en de MLDS.

Egels praten

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimdanedel.[antispam].@pdsb.nl

 

 

Word lid! De voordelen op een rij: