Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENVERENIGING

Vloeken in de kerk

RelatiePraten 200x150Datum: 01-09-2013

Aalt van de Glind

Ervaringsdeskundigen op het gebied van PDS weten dat hun prikkelbare darm allerhande onregelmatigheden vertoont. Zo is de benodigde tijd, als je nodig moet, niet altijd dezelfde.

Soms is een potje poepen een heel karwei en dan weer zit je onnodig niks te doen, omdat je bij nader invoelen helemaal niet hoeft. Zoiets overkwam mij die zondagmorgen. Net toen ik besloot de zitting te beëindigen vanwege loos alarm, was er toch ontlastend werk te doen. Het stelde niet zo veel voor, maar ik was lang bezig voor ik naar beneden strompelde.

Dat strompelen is gekomen door een herseninfarct met als gevolg een verstijfde linkerkant. Ook blijft mijn linkervoet wel eens staan, terwijl ik zelf doorloop, althans bijna doorloop, want als je linkervoet stilhoudt en zelf ga je verder, dan ga je niet vooruit maar voorover, tot op de grond. In zulke gevallen kies ik voor de noodstop.

Al met al waren we die zondagmorgen aan de late kant in de kerk. Iedereen zat al, zelfs de dominee en de ouderlingen waren al op hun plaats. Wij moesten voor de goegemeente langs om een plekje te vinden. De organist stopte zijn muzikale kunst en gaf daarmee het woord aan de predikant. In die korte stilte deed mijn voet even een beetje moeilijk… En ik ook…

Verderop in de dienst ging de preek over vergeving en over humor. Toen de dominee die woorden zei, keek hij even in mijn richting. Met een glimlach. Had hij mij zien strompelen? En had hij mij dan toch binnensmonds horen vloeken in de kerk?

Bron: www.aaltvandeglind07.nl

 

Terug naar Columns