Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE

Na 1 januari 2020 is de PDSB geen vereniging meer maar een stichting.
Hier vind je de informatie over deze wijziging.

College Mensenrechten: Maak toilet in trein verplicht

Geplaatst op 27-05-2019  -  Categorie: Nieuws

Egel wcHet ontbreken van toiletten in treinen is niet in strijd met de Wet gelijke behandeling. Zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in drie zaken, aangespannen tegen lokale treinvervoerders. De provincies moeten het beter regelen in de aanbesteding, is het advies.

Kortgezegd komt het erop neer dat de huidige wetgeving niet toereikend is om toiletten in treinen verplicht te stellen. In het Besluit toegankelijk openbaar vervoer staat deze verplichting niet opgenomen.

Het College doet wel een dringend beroep op de provincies om de eis voor toiletten op te nemen in aanbesteding, want zonder toilet is de trein voor veel mensen niet toegankelijk.

Grote groep mensen

Met dit advies aan de provincie komt het College deels tegemoet aan de klacht van Réni de Boer en Anne van de Koppel. De  klacht werd ondersteund door Ieder(in), de Toiletalliantie (waar de PDSB ook bij aangesloten is), de Patiëntenfederatie en verschillende patiëntenverenigingen. Daarmee maakten de organisaties duidelijk dat het gaat om een zeer grote groep mensen voor wie een toilet in de trein vanzelfsprekend moet zijn.

De gezamenlijke organisaties stellen dat de vervoerders wel degelijk een verboden onderscheid maken tussen mensen met en zonder handicap als er geen toilet in de trein is. Vanwege hun handicap kunnen zij niet reizen als er geen toilet in een trein is.

Nieuwe kans

De organisaties reageren teleurgesteld dat de huidige wetgeving niet toereikend is om dit af te dwingen. Wettelijk gezien kon het College welllicht niet anders oordelen. Er komt nog een mooie kans om het wél goed te regelen: het Besluit toegankelijk openbaar vervoer wordt in de loop van dit jaar aangepast. De Toiletalliantie pleit ervoor om daarin gewoon de verplichting op te nemen dat alle treinen van toiletten voorzien dienen te zijn.Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimda.[antispam].@pdsb.nl

negarvehcsidem.[antispam].@pdsb.nl

 

 

Word vriend van de PDSB! De voordelen op een rij: