Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE

Na 1 januari 2020 is de PDSB geen vereniging meer maar een stichting.
Hier vind je de informatie over deze wijziging.

Patientenvereniging optimistisch door actie Zorginstituut met behandelaars

Geplaatst op 18-03-2015  -  Categorie: Nieuws

PERSBERICHT

  • Indicatieprotocol oplossing voor vergoeding
  • PDS-patiënten doen dringend moreel appèl aan Zorginstituut om snel beschikking te krijgen over linaclotide

Leeuwarden, 18 maart 2015 -
De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is voorzichtig positief over de stap die het Zorginstituut (ZIN) heeft genomen om de impasse te doorbreken in de inmiddels langslepende vergoedingsgeschiedenis van linaclotide, een nieuw medicijn voor Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Op 30 maart komen namelijk vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) op uitnodiging van ZIN bijeen om gezamenlijk te komen tot een indicatieprotocol. Daarmee lijkt de vergoeding van linaclotide voor PDS-C patiënten op zeer korte termijn een feit.

PDSB-woordvoerder Fien Stellingwerff Beintema - Blok: "Eindelijk zien wij een lichtpuntje in dit vergoedingsdossier. Onze patiënten wachten al onnodig lang op dit nieuwe middel. Veel van hen betrekken linaclotide inmiddels uit het buitenland en betalen dit zelf. Patiënten in het buitenland krijgen het wel vergoed. Jarenlang hebben mensen die lijden aan een ernstige vorm van PDS-C op een effectief medicijn moeten wachten. Nu dat eindelijk beschikbaar is, heeft het Zorginstituut om onduidelijke redenen de vergoeding onnodig lang opgehouden. Dat vinden wij onacceptabel. Onze patiënten moeten nu snel toegang krijgen tot linaclotide via de basisverzekering. We hopen dat dit spoedig na 30 maart een feit zal zijn!"

Daarom heeft de PDSB vandaag per brief een dringend moreel appèl gedaan aan ZIN om op de kortst mogelijke termijn tot een positief advies te komen voor opname van linaclotide in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Linaclotide is het eerste en enige medicijn dat in Europa specifiek is geregistreerd voor PDS-C. Het is bewezen effectief voor zowel de pijnklachten als de constipatieklachten. Het is al goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese registratieautoriteiten en wordt reeds vergoed in de meeste landen van Europa.

ZIN zou eind oktober vorig jaar al een advies geven richting de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. de vergoedingsaanvraag van linaclotide, maar haar wetenschappelijke adviesraad (WAR) kon voor het eerst in de geschiedenis niet tot een advies komen. Daarna volgde een nooit eerder vertoond 'tussenadvies' aan de Minister. Dit onzorgvuldig en weinig transparant handelen van ZIN, heeft de PDSB ertoe gebracht een WOB verzoek in te dienen, omdat volstrekt onduidelijk was hoe het niet-gemotiveerde tussenadvies tot stand was gekomen.

De PDSB ziet heel duidelijk de behoefte aan het nieuwe medicijn, omdat dit niet te vergelijken is met bestaande middelen tegen verstopping zoals macrogol. Deze zijn niet ziektespecifiek en bij PDS-C onvoldoende effectief.
Ook heeft de vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) het Zorginstituut eerder al laten weten dat er grote behoefte bestaat aan linaclotide, omdat de kwaliteit en de uitkomsten van de klinische studies onbetwist en in dit veld uniek zijn.

Over Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)
PDS valt onder de zogenaamde functionele buikklachten en is de meest voorkomende chronische darmstoornis. Het wordt ook wel spastische darm, spastisch colon of Irritable Bowel Syndrome genoemd. De voornaamste klachten zijn buikpijn (vaak hevig), een opgeblazen gevoel, winderigheid, een opgezette buik, diarree en/of verstopping. Naar schatting 100.000 Nederlanders lijden aan een ernstige vorm van het Prikkelbare Darm Syndroom.
Binnen PDS is er een groep die vooral last heeft van constipatie (PDS-C) en een groep die vooral last heeft van diarree (PDS-D). PDS gaat vaak gepaard met vermoeidheid en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Vooral het sociale leven wordt belemmerd. PDS-patiënten ervaren vaak onbegrip en maatschappelijke problemen.

PDS is lastig te behandelen. Momenteel is er geen bewezen effectief medicijn in Nederland beschikbaar. Voor de pijn worden nu meestal pijnstillers en krampwerende middelen voorgeschreven en voor de ontlastingsproblemen meestal laxantia of anti-diarree middelen. Deze middelen werken echter vaak niet of onvoldoende en geven vaak ook nog meer pijn en/of gasvorming. Dientengevolge is slechts minder dan de helft van de patiënten (42%) tevreden met de medicatie. Patiënten met PDS die alles hebben geprobeerd zonder resultaat, worden vaak doorverwezen naar een MDL-arts. Deze beperkte groep patiënten heeft grote medische behoefte aan een bewezen effectieve behandeling die de klachten wel echt kan verminderen.

Over de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)
De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging is de Nederlandse patiëntenvereniging voor iedereen die te maken heeft met PDS-klachten. Doel van de PDSB is mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de aandoening, door onder andere voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Zie www.PDSB.nl.

 Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimda.[antispam].@pdsb.nl

negarvehcsidem.[antispam].@pdsb.nl

 

 

Word vriend van de PDSB! De voordelen op een rij: