Oproep: vragenlijst meerdere chronische aandoeningen

Oproep: vragenlijst meerdere chronische aandoeningen

Heb je meerdere (chronische) aandoeningen? Wil je dan deze vragenlijst van de Patiëntenfederatie invullen?

We weten inmiddels dat het hebben van meerdere (chronische) aandoeningen, multimorbiditeit of comorbiditeit genoemd, de komende jaren fors gaat toenemen. Heb je zelf meerdere chronische aandoeningen, dan nodigen we jou uit om de vragenlijst van de Patiëntenfederatie in te vullen.

Dit onderzoek gaat over het hebben van meerdere aandoeningen, in hoeverre die elkaar beïnvloeden, en hun invloed op de kwaliteit van leven. En over zorgverleners, regie en regievoering en over de rol en positie van patiëntenorganisaties.

Het onderzoek staat tot 1 juli open. Het invullen kost je ongeveer 10-15 minuten. Je kunt helaas de vragenlijst niet tussentijds opslaan, dus je zult deze in één keer moeten invullen. Dank alvast voor het invullen!

De resultaten van het onderzoek worden in september gebundeld en gaan patiëntenorganisaties helpen om mensen met meerdere (chronische) aandoeningen beter van dienst te kunnen zijn.

Berichten overzicht