Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENVERENIGING

Lid worden van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging

De PDSB heeft circa 3.500 leden. Door dit grote ledenaantal worden we serieus genomen bij belangenbehartiging en zijn we een belangrijke factor in het verbeteren van de kwaliteit van leven van PDS-patiënten. Door lid te worden helpt u uzelf en anderen. De PDSB kan PDS helaas niet genezen, maar wel helpen het leven met PDS te verbeteren!

De contributie is € 25 per kalenderjaar en wordt elk jaar in februari bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Leden die in het buitenland wonen betalen iets extra i.v.m. hogere verzendkosten. Als u niet per automatische incasso wilt/kunt betalen wordt een kostentoeslag van € 1,50 per incasso in rekening gebracht.

Egel leest PrikkelsOok als u gedurende een jaar lid wordt betaalt u € 25. U krijgt dan nog alle Prikkels (ons tijdschrift) van dat jaar toegezonden. Als u lid wordt in november of december hoeft u in dat jaar niet meer te betalen en krijgt u Prikkels van december gratis. 

Dit zijn onze lidmaatschapsvoorwaarden.

Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden lidmaatschappen van patiëntenverenigingen. Kijk in het overzicht van Independer of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. De PDSB is aangesloten bij Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. Bovendien kunt u de contributie terugverdienen met de vele kortingen die u kunt krijgen. 

Lid worden in november/december

Als u lid wordt in november of december hoeft u in dat jaar niet meer te betalen en krijgt u de Prikkels van december gratis!

 

Als u lid wordt, krijgt u (na betaling of machtiging):

  • De mogelijkheid om tegen reductie deel te nemen aan de landelijke PDS-infodag en gratis aan regiobijeenkomsten
  • Vier maal per jaar het tijdschrift Prikkels (download gratis een proefnummer!)
  • Korting op gezondheidsartikelen bij diverse (web)winkels
  • De mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen met lotgenoten
  • Toegang tot de uitgebreide informatie in het Ledengedeelte
  • Een lidmaatschapspasje dat tevens als toiletpasje kan dienen. Met dit pasje kunt u in winkels aangeven dat u PDS heeft en graag het toilet zou willen gebruiken. Het pasje is geen garantie dat u (gratis) naar het toilet mag, maar kan helpen.

U kunt lid worden door dit aanmeldingsformulier in te vullen.  
In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw gegevens opslaan.
U kunt ook lid worden van onze besloten Facebookgroep.

Opzeggen

Bent u net lid geworden? Dan heeft u 2 weken bedenktijd om eventueel toch nog af te zien van het lidmaatschap.
Bent u al langer PDSB-lid? Indien u geen PDSB-lid meer wilt zijn, dient u dit vóór 1 december schriftelijk of per e-mail mede te delen aan de ledenadministratie. Vermeld uw lidnummer en naam- en adresgegevens. U kunt ook via de Mijn PDSB pagina in het ledengedeelte opzeggen. U ontvangt een bevestiging (brief of e-mail) als bewijs van opzegging. Na maximaal een jaar worden uw gegevens dan uit onze ledenadministratie verwijderd.

LET OP:

De opzegdatum is 31 december van het lopende kalenderjaar met uitzondering van het onderstaande. 
Als u na 30 november opzegt blijft u voor het volgende kalenderjaar toch lid (met alle voordelen) en wordt in februari de contributie in rekening gebracht! Voor het opzeggen en stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen van verenigingen geldt niet het consumentenrecht maar het verenigingsrecht. Bij het Juridisch Loket (gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie) staat daarover het volgende:

Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt een andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen zijn terug te vinden in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.


Adreswijzigingen

Bent u PDSB-lid en wilt u een wijziging van uw naam, adres, telefoonnummer of andere gegevens doorgeven, mail dan uw oude en nieuwe gegevens naar eitartsinimdanedel.[antispam].@PDSB.nl. Zet uw lidnummer erbij, dan kunnen wij ons niet vergissen. U kunt deze wijzigingen ook zelf aanbrengen bij uw MIJN PDSB.

Giften aftrekbaar

U kunt de PDSB ook steunen met een gift. Deze is (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De PDSB heeft namelijk de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling.