Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENORGANISATIE

Instant happiness

Egels praten01-09-2018

Barbara

Prikkels, september 2018

Toen ik deze column schreef, was de zomer in volle gang en werden er tropische temperaturen voorspeld. De zomervakantie naderde. Het was tijd om te ontspannen, beleven, ervaren en gelukkig te zijn.

Als je chronisch ziek bent en dagelijks met fysieke klachten geconfronteerd wordt, lijkt geluk soms ongrijpbaar te zijn. Zekere dingen zijn niet meer zeker. De alledaagse vanzelfsprekendheid verdwijnt naarmate je klachten heftiger en chronisch worden. Je lichaam laat je geregeld in de steek. Gedwongen stap je (on)bewust in het rouwproces van het verlies van je gezondheid. Je moet je oude leven achter je laten en een nieuw leven gaan opbouwen, of op zijn minst je leven herinrichten. Vaak doorloop je, onderweg naar de acceptatie van de nieuwe situatie, ontkenning van de ziekte, verontwaardiging, boosheid, vechten, onderhandelen en depressieve gevoelens. Het is een emotioneel proces waaraan je geest en lichaam serieus en bewust moeten werken. Goed ziekte-inzicht, steun van je naasten en de juiste medische begeleiding helpen hierbij. Zij zorgen ervoor dat je niet in een vicieuze cirkel en neerwaartse spiraal van klachten komt, van schaamte, eenzaamheid, verlies van contacten, depressie en verwaarlozing.

Er is (nog) geen succesvolle behandeling voor PDS. Maar er zijn wel enkele processen en begrippen die je kunnen helpen om te gaan met een chronische ziekte, welke dan ook. Het gaat dan om veerkracht of weerbaarheid, coping en gezondheidsvaardigheden.
Veerkracht zorgt dat je er, wat er ook gebeurt, weer bovenop komt. Soms zelfs sterker of wijzer dan voorheen. Voor een goede weerbaarheid heb je onder andere zelfvertrouwen en een gebalanceerde visie op je leven nodig. Spiritualiteit kan je veerkracht versterken. HOOP helpt tegenslag te verwerken, waarbij HOOP staat voor Houvast en steun zoeken, Onmacht loslaten, Overzicht houden en Positieve levenslessen zien.

Iedereen heeft zo zijn eigen automatische reactie op problemen. Coping is de manier waarop iemand met moeilijke situaties en stress omgaat. Het probleem actief aanpakken en sociale steun zoeken, zijn de meest effectieve copingmechanismes bij het omgaan met gezondheidsbeperkingen.
Mensen die het probleem actief aanpakken, gebruiken vooral hun verstand. Ze gaan in de aanval en zijn optimistisch. Ze delen het probleem op in stukjes en zoeken voor elk stukje een oplossing.
Mensen die sociale steun zoeken, zoeken troost en steun bij anderen. Ze zoeken ook samen met anderen een manier om het probleem op te lossen.

Ten slotte gezondheidsvaardigheden. Deze vaardigheden helpen je informatie over je eigen gezondheidssituatie te verkrijgen, begrijpen, beoordelen en ordenen. Ook helpen ze je beslissingen te nemen over je gezondheid en deze in de praktijk toe te passen.
Eén op de drie Nederlanders heeft moeite om gezondheidsinformatie te begrijpen en zijn weg te vinden in de zorg. Deze mensen ervaren vaker problemen in de communicatie met hun (huis)arts.
Er zitten veel verschillen in gezondheidsvaardigheden tussen mensen. Kritisch denken en proactief zijn, zijn broodnodig bij de diagnostiek en behandeling van PDS in het huidige zorglandschap.


Dit was de laatste column van Barbara. Hiermee sluit ze de reeks van informatie die ze belangrijk vond om te delen af. We willen Barbara heel erg bedanken voor haar interessante en leerzame columns.