Oproep: Enquête PDS-poli

Oproep: Enquête PDS-poli

Heb je Prikkelbare Darm Syndroom? Wil je dan deze korte anonieme enquête over een mogelijke PDS-poli invullen?

Akkelijn, Emma, Marloes, Vera en Femke zijn derdejaars studenten Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool Groningen. Voor een schoolproject zijn zij de mogelijkheden voor het opstarten van een multidisciplinaire PDS-poli aan het onderzoeken.

In opdracht van een diëtistenpraktijk doen zij onderzoek naar de betrokkenheid en mening van mensen met Prikkelbare Darm Syndroom. Hiervoor hebben zij een enquête opgesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de ervaringen van de behandeling van PDS. 

Wil je de enquête voor hen invullen? Het kost je maximaal 5 minuten en het is uiteraard volledig anoniem.

Berichten overzicht