Oproep: deelnemers gezocht voor onderzoek naar factoren bij ontstaan PDS

Oproep: deelnemers gezocht voor onderzoek naar factoren bij ontstaan PDS

De universiteit van Maastricht is op zoek naar patiënten met Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) die willen meewerken aan het DISCOvERIE-project: een onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij klachten bij mensen met PDS.

Doel onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen binnen Europa. Het doel is het verbeteren van de diagnose en de behandeling van PDS door het in kaart brengen van factoren die een rol spelen bij het ontstaan en blijven bestaan van klachten bij PDS-patiënten. Hierbij kijken de onderzoekers ook specifiek naar de relatie met veelvoorkomende psychische (bijvoorbeeld angst en depressie) en andere lichamelijke (bijvoorbeeld fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom) aandoeningen bij PDS-patiënten.

Wie kan deelnemen?

Je kunt aan dit onderzoek deelnemen als je

 • Prikkelbare Darm Syndroom hebt
 • tenminste 18 jaar oud bent
 • geen andere maagdarmaandoening hebt
 • geen (grote) buikoperatie heeft ondergaan in het verleden
 • momenteel niet zwanger bent of borstvoeding geeft

Wat houdt deelname in?

Voor dit onderzoek vragen we je om eenmalig naar het Maastricht UMC+ te komen. Tijdens dit bezoek zullen wij beoordelen of je geschikt bent voor deelname en ontvang je instructies over het onderzoek.
Tevens vul je eenmalig vragenlijsten in (tijdens je bezoek of thuis).

DISCOVERIE onderzoek

Extra onderzoeken

Aanvullend kun je, in overleg met de onderzoeker, er voor kiezen om deel te nemen aan extra onderdelen. Hiervoor zal een tweede bezoek (±30 minuten) aan het MUMC+ worden ingepland. De extra onderdelen zijn:

 • Bloedafname: afname van zes buisjes bloed
 • Verzamelen ontlasting: eenmalig thuis ontlasting opvangen, waarna je dit vervolgens inlevert
 • Darmdoorlaatbaarheidstest: drinken van een suikerdrank, waarna je 24 uur urine verzamelt in de thuissituatie en deze vervolgens inlevert
 • Verzamelen van dikkedarmbiopten: afname van extra weefselhapjes (biopten) tijdens een dikkedarm-kijkonderzoek dat al ingepland werd door uw behandeld arts (als onderdeel van je reguliere zorg)
 • Digitale vragenlijst via smartphone-app (ESM): gedurende 7 dagen 10 keer per dag een korte vragenlijst invullen over o.a. je buikklachten
 • eHealth platform (humanITcare): verzameling gegevens over je slaappatroon en fysieke activiteit via een online platform (dagelijks gedurende 4 weken)
 • Twee extra testdagen waarin je twee taken zult uitvoeren, namelijk een rekentaak terwijl je in een MRI-scanner ligt (testdag 1) en een rekentaak terwijl je hand afwisselend in koud water ligt en er speekselmonsters afgenomen worden (testdag 2).
 • Je kunt ook deelnemen aan vervolgmetingen, die zullen plaatsvinden 1 jaar en 2 jaar na je eerste bezoek.

Vergoeding

Je krijgt een vergoeding van €0-70, afhankelijk van aan welke onderdelen je deelneemt. Je krijgt je reiskosten bij deelname ook vergoed (€0,19/km).

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over dit onderzoek of wil je deelnemen? Neem dan contact op met arts-onderzoeker Michelle Bosman en MDL-arts prof. dr. Daniel Keszthelyi via discoverie-intmed@maastrichtuniversity.nl of tel. 043-3884291.

Berichten overzicht