Logoklein (Small)

 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENVERENIGING

PDSB AVG Kaart maart 2018

1. Verantwoordelijke of verwerker

PDSB is verantwoordelijke

2. De Grondslagen:

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

 

3. De persoonsgegevens zijn:

4. Bijzondere gegevens

   PDSB legt geen bijzondere gegevens vast.

 

5. Welke grondslagen bij welke verwerking

 1. Lidmaatschap                                Grondslag 2. Uitvoering overeenkomst
 2. Financiele transacties                     Grondslag 2. Uitvoering overeenkomst
 3. Verzending kwartaalblad Prikkels     Grondslag 1. Toestemming
 4. Verzending nieuwsbrief                   Grondslag 1. Toestemming
 5. Deelname activiteiten                     Grondslag 1. Toestemming

 

6. Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens

 1. Bestuursleden afhankelijk van hun taken
 2. Teamleiders afhankelijk van hun taken
 3. Vrijwilligers afhankelijk van hun taken
 4. Administratiekantoor Epema; voert ledenadministratie uit
 5. Dispi Software; de ledenadministratie staat bij Dispi in de Cloud.
 6. NPN Drukker: verspreiding papieren informatie, waaronder Prikkels.

 

7. Wat is de bewaartermijn van deze gegevens.

   Maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst. De boekhouding 7 jaar volgens wettelijke bewaarplicht.

 

8. Gegevensbron:

    E-Captain software, gebouwd door Dispi Software te Den Bosch

 

9. Zijn er geautomatiseerde werkstromen die te maken hebben met deze gegevens?

 1. Controle e-mail na aanmelding
 2. Bevestiging aanmelding inclusief login-gegevens Mijn PDSB account.
 3. Bevestiging opzegging

 

10. Waar is de data opgeslagen?

     Bij Dispi te Den Bosch in de Cloud

 

11. Verwerkersovereenkomsten afgesloten met:

 

12. Vrijwilligersovereenkomsten afgesloten met:

 • Standaardversie                    - Alle Vrijwilligers
 • Standaardversie met bijlage  - Alle Vrijwilligers die met persoonsgegevens werken
 • Standaardversie met bijlage  - Manager

 

 

 

 

 


Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimdanedel.[antispam].@pdsb.nl

Word lid! De voordelen op een rij: