Logoklein (Small) 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENVERENIGING

Gegevens ANBI-status Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging

ANBI grootDe PDSB is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

 

 • De (officiele) naam: Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging of PDSB
 • Contactgegevens: ofni.[antispam].@pdsb.nl en zie de pagina Contact
 • De doelstelling en de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan staan onderaan op deze pagina.
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden zijn rechts op deze pagina te vinden.
 • De statuten van de vereniging, inclusief het benoemingsbeleid, staan bij Verantwoording.
 • Het beloningsbeleid: de bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen een onkostenvergoeding van € 50 per maand. Reiskosten en dergelijke mogen gedeclareerd worden. 
 • Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt, dat te vinden is op de pagina Jaarvergaderingen en Jaarverslagen
 • De financiële verantwoording is de lezen in de jaarrekening
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 816352744
 • KvK-nummer: 32082218
 • IBAN: NL03 RABO 0168769816
 • Postadres: Postbus 2597, 8901 AB Leeuwarden 

 

Bestuur

De leiding van de vereniging ligt bij het bestuur. Het bestuur stelt het algemene beleid van de vereniging vast en legt hierover verantwoording af tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal twee keer opnieuw voor eenzelfde periode herkozen worden. Het bestuur komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

Het bestuur van de PDSB bestaat volledig uit vrijwilligers. Op dit moment zijn dat: 

Theo Spaan Voorzitter
Vacature Secretaris 
Marco Kloek Penningmeester 
Gonneke Nakazawa-Arts Bestuurslid Voorlichting
José Hekker Bestuurslid Lotgenotencontact

De PDSB heeft geen personeel in dienst. De manager (Irene Spaan) wordt ingehuurd. De ledenadministratie en boekhouding zijn uitbesteed aan de firma Epema in Leeuwarden.

 

 

Doelstelling

Mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door: 

 • Lotgenotencontact
 • Voorlichting aan patiënten, artsen en anderen
 • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS
 • Behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Meerjarenbeleid

 • Het ledenaantal vergroten en de reeds aanwezige leden langer aan de PDSB binden.
 • De financiële basis verbreden, met name omdat het subsidiebedrag aanmerkelijk is afgenomen.
 • De samenstelling van het bestuur van de PDSB compleet houden, met een uitvoerbaar takenpakket per bestuurslid.
 • De groep vrijwilligers versterken en uitbreiden, waardoor de betrokkenheid binnen de PDSB vergroot wordt en de vereniging verder uitgedragen kan worden.
 • Lotgenotencontact uitwerken d.m.v. regiobijeenkomsten en draaiboeken.
 • De relatie met de Raad van Advies actief houden.
 • Een bijdrage leveren aan samenwerkingsprojecten, mede o.b.v. de vouchers.

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimdanedel.[antispam].@pdsb.nl

 

 

Word lid! De voordelen op een rij: