Logoklein (Small)

 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENVERENIGING

Algemene Ledenvergadering

zaterdag 6 mei 2017

 
Tijd
13:30 tot 17:30 uur
Inschrijfperiode
maandag 20 maart 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017
Locatie
PGOsupport, Daltonlaan 600, Utrecht
 

Het bestuur van de PDS Belangenvereniging nodigt alle PDSB-leden uit voor de Algemene Ledenvergadering/Lotgenotendag op zaterdagmiddag 6 mei 2017

Programma

13:30 uur: Ontvangst deelnemers en registratieEgel lotgenoten

14:00 uur: Algemene ledenvergadering:

 • Welkomstwoord door voorzitter Theo Spaan
 • Notulen 23e ALV 14 mei 2016
 • Bestuurswijziging:
  • Voorstel tot benoeming van Odette van Eden als secretaris
  • Herverkiezing Theo Spaan (voorzitter), voor zijn 3e termijn
  • Herverkiezing José Hekker (bestuurslid lotgenotencontact), voor haar 2e termijn
 • Jaarverslag 2016 door bestuurslid Dyana Loehr
 • Verslag financiën door accountant Sieta Epema en penningmeester Nico Dijkhuizen
 • Verslag financiële commissie
 • Decharge bestuur voor het gevoerde beleid 2016
 • Begroting 2017/2018 door penningmeester Nico Dijkhuizen
 • Rondvraag en sluiting

15:30 uur: Pauze

15:45 uur: Presentatie: De Droom van de PDSB door voorzitter Theo Spaan
De PDSB is bezig met het ontwikkelen van een Droom voor de toekomst. Een grote, ambitieuze Droom met verstrekkende gevolgen, die we nu eindelijk aan onze leden kenbaar willen maken.

16:30 uur: Vragen naar aanleiding van de presentatie

16:45-17:30 uur: Napraten en lotgenotencontact tijdens de borrel

Locatie

PGO-support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht.
Bereikbaar vanaf Utrecht CS met bus 28, halte Rijnsweerd-zuid (Daltonlaan). Loop naar het donkergrijze gebouw (BCN, nr. 100). Loop onder dit gebouw door. U vindt PGO-support aan de linkerzijde.
Tot begin juli werkt de gemeente aan de Waterlinieweg (verbindingsweg tussen de A12 en Rijnsweerd). Hierdoor kan het verkeer vanaf de A12 hinder ondervinden. Tevens wordt er een trambaan aangelegd op het 'Science Park' de Uithof. Verkeer vanuit de A28 kan ook hier hinder van ondervinden, omdat er tijdelijk toegangswegen worden afgesloten. Alternatieve route, komende vanaf de A27 of A28: bij knooppunt Rijnsweerd de borden 'Utrecht Centrum' aanhouden. Bij de verkeerslichten rechtsaf, dan direct rechts aanhouden, de Pythagoraslaan en daarna de Archimedeslaan op. Na ca. 1 kilometer ligt de Daltonlaan aan de linkerkant.
Er is voldoende gratis parkeerruimte, zowel voor als achter het gebouw. Aan de linkerkant van het gebouw kunt u ook in de parkeergarage of op het parkeerdek terecht.

Aanmelden

De toegang is gratis. Wilt u zich alstublieft wel voor 3 mei aanmelden via Inschrijven (alleen PDSB-leden) of via e-mail ofni.[antispam].@pdsb.nl of tel. 088-7374650. Vermeld in uw mail of telefoongesprek uw naam, volledige adres, lidnummer en het aantal personen waarmee u komt. Neemt u een introducé mee, wilt u deze dan aanmelden via e-mail of telefoon. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016, alle jaarstukken over 2016, de begroting 2017 en 2018 vindt u vanaf 30 april op www.pdsb.nl/alv-en-jaarverslagen

Terug naar Agenda

 

 


Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging
Geen bezoekadres
Postbus 2597
8901 AB Leeuwarden
KvK-nummer: 32082218

ofni.[antispam].@pdsb.nl

eitartsinimdanedel.[antispam].@pdsb.nl

Word lid! De voordelen op een rij: